Asian potential: art nursed by sea and islands

Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya, Japan

24. 05. 2005 - 10. 07. 2005

Participating artists:
Sulaiman Haji Esa, Nguyen Van Nam, LAI Chi Man, Montien Boonma, LAI Jun T., Anusapati, Tran Hoang Co, WANG Yaw Jun, Long Sophea, Ali Umar, Nguyen Nhu Y, Enku, Mokujiki, TAKAMURA Kotaro, KAWAI Kanijiro, HASHIMOTO Haihachi, TESHIGAHARA Sofu, TSURUOKA Masao, TSUJI Shindo, KENMOCHI Isamu, MUKAI Ryokichi, HIRAKAWA Masamichi, MOHRI Bushiro, TSUCHITANI Takeshi, MIKI Tomio, HAYASHIBE Masako, KUNIOSHI Seisho, SEKIJIMA Hisako, OGAWA Machiko, SUGIURA Yasuyoshi, FUNAKOSHI Katsura, Leiko IKEMURA, TAWA Keizo, ANDO Eisaku, KOFUSHIWAKI Tsukasa, SAKAGISHI Yoshiou, SUDA Yoshihiro


A catalogue was published by the Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoya, Japan: