"aspects (1979-1994)"

Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo

15. 09. 1994 - 18. 12. 1994

15th Anniversary of the Hara Museum of Contemporary Art, Tokyo

Participating artists:
Toshikatsu Endo, Koji Enokura, Kosai Hori, Leiko Ikemura, Yayoi Kusama, UFan Lee, Saburo Muraoka, Kazumi Nakamura, Hitoshi Nakazato, Shinro Ohtake, Shigeo Toya, Tadanori Yokoo, Katsuro Yoshida

Curator: Atsuo Yasuda


Hara Museum of Contemporary Art
4-7-25 Kitashinagawa
Shinagawa
140-0001 Tokyo
Japan
www.haramuseum.or.jp
+81 3-3445-0651