"Shape of Picture"

ShugoArts, Tokyo, Japan

02. 09. 2014 27. 09. 2014

|sunflower Leiko Ikemura |painting, photo: PhvM |courtesy: ShugoArts, Tokyo

Artists: Masaya Chiba, Yukio Fujimoto, Mitsuhiro Ikeda, Ikezaki Takuya, Leiko Ikemura, Tadasuke Iwanaga, Teppei Kaneuji, Shinichiro Kano, Masato Kobayashi, Aki Kondo, Lee Kit, Naofumi Maruyama, Makiko Masutani, Chihiro Mori, Morimura Yasumasa, Kodai Nakahara, Yoriko Takabatake


ShugoArts

5th floor, 1-3-2, Kiyosumi, Koto-ku
Tokyo 135-0024

tel: 03-5621-6434
fax: 03-5621-6435
email: info@shugoarts.com
shugoarts.com/en/archives/10125/