"Gallery Artists Show"

ShugoArts, Tokyo, Japan

01. 03. 2014 - 15. 03. 2014

Leiko Ikemura at ShugoArts © Leiko Ikemura & ShugoArts
Artists: Masaya CHIBA, Yukio FUJIMOTO, Carsten HÖLLER, Mitsuhiro IKEDA, IKEZAKI Takuya, Leiko IKEMURA, Teppei KANEUJI, Shinichiro KANO, Masato KOBAYASHI, Aki KONDO, LEE Kit, Naofumi MARUYAMA, Boris MIKHAILOV, Ritsue MISHIMA, Takuma NAKAHIRA, TAGUCHI Kazuna, Shigeo TOYA, Tomoko YONEDA


ShugoArts
5th floor, 1-3-2, Kiyosumi, Koto-ku
Tokyo 135-0024
tel: 03-5621-6434
fax: 03-5621-6435
email: info@shugoarts.com
shugoarts.com/archives/9351/
shugoarts.com/artists/leiko-ikemura/