"Japanese Modern Arts and Western Arts / Women Artists from the Collection"

Mie Prefectural Art Museum, Tsu, Japan

26. 03. 2013 - 30. 06. 2013

Birdgirl, oil & tempera on canvas 2013, Leiko Ikemura & Mie Prefectural Art Museum, Tsu, Japan


Artists: Miho AKIOKA, Chu ASAI, Marc CHAGALL, Raoul DUFY, Antonio FONTANESI, Takeji FUJISHIMA, Francisco de GOYA y Lucientes, Gyokuran IKE, Leiko IKEMURA, Shoha ITO, Kiyoo KAWAMURA, Ryusei KISHIDA, Harue KOGA, Seiki KURODA, Kanji MAETA, Joan MIRO, Claude MONET, Motoko MORITA, Kaita MURAYAMA, Bartolome Esteban MURILLO, Teijirou NAKAHARA, Teijiro NAKAHARA, Takanori OGISU, Auguste RENOIR, Georges ROUAULT, Yuzo SAEKI, Toshi SHIMIZU, Arika SOMEYA, Kyoko SUCHI, Michiko SUZUKI, Shinako TANAKA, Yuichi TAKAHASHI, Yoshiko TAKIGAWA, Sotaro YASUI, Misao YOKOYAMA, Tetsugoro YOROZU


Mie Prefectural Art Museum
11 Otani-cho, Tsu-shi,
Mie-ken, 514-0007, JAPAN
Tel: +81 59-227-2100
Fax: +81 59-223-0570
bijutsu@pref.mie.jp

www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/en/Exhibitions/PerColl2013_1.htm