"Breathing Landscape - Hashimoto the Sculptor - On the Stage"

Mie Prefectural Art Museum, Tsu, Japan

02. 10. 2012 - 24. 12. 2012

M-90-9 Waterfall, oil on canvas by Leiko Ikemura 1990|Collection of the Mie Prefectural Art Museum, Tsu, Japan
Saburo ASO, Paul BALLURIAU, Marc CHAGALL, Salvador y Domenech DALI, Raoul DUFY, Ichiro FUKUZAWA, Francisco y Lucientes de GOYA, Seiichi HARA, Heihachi HASHIMOTO, Leiko IKEMURA, Chuta KIMURA, Sohachi KIMURA, Kenzo KOBAYASHI, Zenzaburo KOJIMA, Yasuo KUNIYOSHI, Torao MAKINO, Shunsuke MATSUMOTO, Kotaro MIGISHI, Shin MIYAZAKI, Claude MONET, Kaita MURAYAMA, Bartolome Esteban MURILLO, Kotaro NAGAHARA, Gakuryo NAKAMURA, Hideo NODA, Emil NOLDE, Norio OGAWA, Max PECHSTEIN, EI-Q, Georges ROUAULT, Makoto SABURI, Yuzo SAEKI, Toshi SHIMIZU, Alexandre STEINLEN, Kinpei SUZUKI, Gerard TITUS-CARMEL, Ryuzaburo UMEHARA, Maurice de VLAMINCK, Takeo YAMAGUCHI, Masamichi YAMAMOTO, Tetsugoro YOROZU

Mie Prefectural Art Museum
11 Otani-cho, Tsu-shi,
Mie-ken, 514-0007, JAPAN
Tel: +81 59 227-2100
Fax: +81 59 223-0570
bijutsu@pref.mie.jp

source:

www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/en/Exhibitions/PerColl2012_3.htm