"I Live I Become"

Yokosuka Museum of Art, Kanagawa, Japan

15. 09. 2012 - 21. 10. 2012

Yokosuka Museum of Art, Kanagawa, Japan
Insho DOMOTO, Takeji FUJISHIMA, Sawako GODA, Takeshi HAYASHI, Shunso HISHIDA, Leiko IKEMURA, Shinsui ITO, Kiyokata KABURAKI, Koyo KAGEYAMA, Tadaoto KAINOSHO, Hisako KAJIWARA, Mika KATO, Kashu KIKUCHI, Keigetsu KIKUCHI, Takashi KIKUCHI, Yoshi KINOUCHI, Ryusei KISHIDA, Tsunetomi KITANO, Eigetsu KITAZAWA, Harue KOGA, Ryuyo MACHIDA, Syun MIURA, Yasumasa MORIMURA, Daizaburo NAKAMURA, Teii NAKAMURA, Hiroshi NAKAMURA, Masayoshi NAKAMURA, Tsune NAKAMURA, Yuki OGURA, Saburosuke OKADA, Toki OKAMOTO, Yuki ONODERA, Jiro OYAMADA, Tomoko SAWADA, Ushio SHINOHARA, Hisui SUGIURA, Jun’ichiro TANIZAKI, Ryuzaburo UMEHARA, Koka YAMAMURA, Miwa YANAGI, Tadanori YOKOO, Taikan YOKOYAMA, Yu YOSHII, Nobuko YOSHIYA


Yokosuka Museum of Art
4-1 Kamoi, Yokosuka-shi
Kanagawa 239-0813
Tel: 046-845-1211
Fax: 046-845-1215
E-mail: kouhou@city.yokosuka.kanagawa.jp
www.yokosuka-moa.jp
www.yokosuka-moa.jp/information_english/index.html
www.yokosuka-moa.jp/exhibit/past/past-1203.html
www.yokosuka-moa.jp/exhibit/past/jyosei-list.pdf