"DOKI DOKI. The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art"

Museum of Modern Ceramic Art, Gifu, Japan

25. 05. 2013 - 25. 08. 2013

Leiko Ikemura in The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art|Museum of Modern Ceramic Art, Gifi, JapanLeiko Ikemura in The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art|Museum of Modern Ceramic Art, Gifi, Japan
Artists: Yo Akiyama, Robert Arneson, Michio Fukuoka, Katsuhiko Hibino, Shoichi Ida, Takeshi Ida, Leiko Ikemura, Jun Kaneko, Katsura Funakoshi, Yasuhiko Kida, Toshiro Jinjin Kimura, Marilyn Levin, Christina Liska, John Mason, Enrique Mestre, Joan Miro, Kimiyo Mishima, Yoshihisa Kitatsuji, Ryoji Koie, Naoki Koide, Sadamasa Motonaga, Yoshitomo Nara, Ron Neiguru, Yohei Nishimura, Osamu Takahashi, Grayson Perry, Pablo Picasso, Daniel Pontoro, Kenneth Price, Adrian Sachs, Richard Shaw, Kim Shimonson, Tadanori Yokoo, Haruki Takahashi, Taro Okamoto, Susumu Koshimizu, Peter Voulkos, Kazuo Yagi, Carlo Zauli


Moderne Ceramic Art Museum, Präfektur Gifu
4-2-5 Higashi-cho
〒 507-0801 Tajimi
Gifu Prefecture
Tel: +81 572-28 3100
www.cpm-gifu.jp/museum/01.top/index1.html
source: www.cpm-gifu.jp/museum/02.exhibition/02_3.exhibition.html

Leiko Ikemura in The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art|Museum of Contemporary Ceramic Art, Shigaraki, JapanLeiko Ikemura in The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art|Museum of Contemporary Ceramic Art, Shigaraki, JapanLeiko Ikemura in The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art|Museum of Contemporary Ceramic Art, Shigaraki, JapanLeiko Ikemura in The Fascination of Ceramics, the Excitement of Art|Museum of Contemporary Ceramic Art, Shigaraki, Japan