"Intangible Childhood"

Mie Prefectural Art Museum, Tsu, Mie-ken, Japan

06. 04. 1996 - 06. 05. 1996


Participating artists: Nobuyoshi Araki, Ikuma Arishima, Saburo Aso, Isao Ebisawa, Toyoshiro Fukuda, Teruo Hata, Leiko Ikemura, Chutsu Imanishi, Shoha Ito, Chihiro Iwasaki, Yuko Kanamori, Yasuo Kasuki, Yasuo Kazuki, Tamiji Kitagawa, Narashige Koide, Kimiko Koseki, Yasuo Kunioshi, Mitsuji Matsuda, Shunsuke Matsumoto, Toshiko Mitani, Yoshio Mori, Hideaki Nakazawa, Tai Nakatani, Yoshitomo Nara, Hideo Noda, Miyoro Noguchi, Banka Nonagase, Usen Ogawa, Churyo Sato, Kojin Sawa, Toshi Shimizu, Hokuto Tamamura, Akira Tanaka, Chiezo Taro, Masako Tashiro, Sadao Tsubaki, Bakusen Tsuchida, Shindo Tsuji, Chiaki Wada, Kazu Wakita, Satoshi Yabuuchi, Jiro Yoshihara, Sakuji YoshimotoS-94-xx Doppelkopf Leiko IkemuraMie Prefectural Art Museum
11 Otani-cho, Tsu-shi,
Mie-ken, 514-0007, JAPAN
Tel: +81 - 59-227-2100
Fax: +81 - 59-223-0570
bijutsu@pref.mie.jp

www.bunka.pref.mie.lg.jp/art-museum/en/index.htm