"WHITE and BLACK"

Meguro Museum of Art, Tokio, Japan

01. 08. 1998 - 15. 09. 1998Artists: Yae Asano, Tsuguharu Fujita, Kiyoshi Hasegawa, Isao Hayashi, Baisen Hirai, Gosei Hotei, Leiko Ikemura, Hokusai Katsuhika, Ryushi Kawabata, Eisen Keisai, Eizan Kikukawa, Utamaro Kitagawa, Yasuo Kuniyoshi, Tomoharu Murakami, Katsuhito Nishikawa, Koichi Ono, Bakusen Tsuchida, Hiroshige Utagawa, Kunisada Utagawa, Masaaki Yamada, a. o.


Meguro Museum of Art
Meguro-ku, Meguro 2-4-36
〒 153-0063 Tokyo, Japan
www.mmat.jp
mmatoffice@mmat.jp

T: +81 3-3715-9328
F: +81 3-3714-1201